เกี่ยวกับลาคอสท์ ความมุ่งมั่น

กว่า 80 ปีที่ลาคอสท์มุ่งมั่นตั้งใจทำให้เกิดขึ้นเอาชนะด้วยสไตล์ และแนวคิดนี้ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้คือบริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนากิจกรรมด้านสังคม จริยธรรมและสิ่งแวดล้อม

เธียรี่ กีแบร์ – ซีอีโอ

หลักข้อตกลงสำหรับหุ้นส่วนและผู้ผลิตลาคอสท์ เรายึดหลัก FAIR PLAY ในทุก ๆ วัน

เรานำหลักข้อตกลงสำหรับหุ้นส่วนพันธมิตรและผู้ผลิตลาคอสท์มาใช้กับพนักงานทุกคนในเครือลาคอสท์ ดังนั้นเราจึงสามารถทำงานสัมพันธ์กันในทีมได้ภายใต้กฎหมาย จริยธรรม รวมถึงหัวใจสำคัญของเรานั่นคือคุณค่าในความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ความร่วมมือ และความใส่ใจ

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินตามหลักปฏิบัติและข้อแนะนำที่อยู่ในข้อตกลง เพื่อนำหลัก fair play มาปฏิบัติด้วยจิตวิญญาณของการกีฬา นี่เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเรา หลักข้อปฏิบัติสำหรับหุ้นส่วนพันธมิตรและผู้ผลิตลาคอสท์ได้จัดทำออกมา 9 ภาษา

ดาวน์โหลด หลักข้อตกลงสำหรับหุ้นส่วนพันธมิตรและผู้ผลิตลาคอสท์

ลาคอสท์กับความหลากหลายทางชีวภาพ

ตอนที่มิสเตอร์เรอเน่ ลาคอสท์นำรูปจระเข้มาเป็นตราสินค้า เขาไม่ได้คาดคิดว่าในอีก 60 ปีต่อมาจะมีผู้คนหลายล้านคนได้สวมใส่ตราสัญลักษณ์นี้ และเขาก็ไม่คาดคิดเช่นกันว่าวันหนึ่ง จระเข้อาจจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ จากส่วนหนึ่งในข้อบัญญัติหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ลาคอสท์มีส่วนร่วมในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก ว่าด้วยการอนุรักษ์พันธุ์จระเข้ต่าง ๆ รวมถึงปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ด้วย


นโยบายหลัก CSR ของลาคอสท์มีเป้าหมายอันดับแรกที่จะให้ความคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงตัวแบรนด์เองด้วย หุ้นส่วนพันธมิตรและผู้ผลิตลาคอสท์มีความชัดเจนในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของเรา และทำให้แน่ใจว่าพนักงานของเรามีความใส่ใจในหลัก CSR ด้วย

คัดเลือกวัตถุดิบโดยสอดคล้องกับหลัก CSR

เส้นใยต่าง ๆ รวมถึงวัตถุดิบฝ้ายที่ใช้ในการผลิตเสื้อโปโลของลาคอสท์นั้นตอบสนองความต้องการที่มีต่อคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐาน และยังต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลาคอสท์ตั้งใจที่จะใช้ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้มาจากแหล่งสุ่มเสี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน เราจึงให้การสนับสนุนเครือข่ายแหล่งวัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (RESPONSIBLE SOURCING NETWORK) รวมทั้งสนับสนุนโครงการสัญญาซื้อขายวัตถุดิบฝ้าย (CAMPAIGN COTTON PLEDGE) ที่ต่อต้านการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงการใช้แรงงานเด็กด้วย

ลาคอสท์เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม AFIRM

ลาคอสท์เป็นสมาชิกของกลุ่ม AFIRM เป็นการรวมกลุ่มของแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆ ชั้นนำทั่วโลกที่เคารพและใส่ใจอย่างมากในการควบคุมการใช้สารเคมีในการผลิตเสื้อผ้า เครื่องหนังและรองเท้า

ลาคอสท์สนับสนุนเครือข่ายแหล่งวัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ลาคอสท์ให้การสนับสนุนโครงการสัญญาซื้อขายวัตถุดิบฝ้ายที่ดำเนินการโดยเครือข่ายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต่อต้านการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมและแรงงานเด็ก


ลาคอสท์สนับสนุนกฎหมายว่าด้วยระบบทาสยุคปัจจุบันของสหราชอาณาจักรปี 2015

ลาคอสท์ได้สร้างแบรนด์ขึ้นมาด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงนับตั้งแต่เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านไปจนถึงน้ำหอมและเครื่องประดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักกฎหมายอีกด้วย

เราเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิต และคู่สัญญาของเรา ให้ปฏิบัติตามหลักข้อตกลงสำหรับหุ้นส่วนและผู้ผลิตลาคอสท์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักคุณธรรมจริยธรรมของเราในด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ควบคุมให้เกิดความยุติธรรมในการจ่ายค่าแรง การให้สวัสดิการต่าง ๆ การควบคุมจำนวนชั่วโมงการทำงาน มีการเก็บข้อมูลการทำงานอย่างโปร่งใส ให้อิสระในการทำงานและข้อเรียกร้องต่าง ๆ ใส่ใจในด้านความปลอดภัยของตัวสินค้า จัดการความขัดแย้ง ต่อต้านคอรัปชั่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและต่อต้านแรงงานเด็ก แรงงานทาส แรงงานนักโทษ การเหยียดเชื้อชาติและการล่วงละเมิดต่าง ๆ เรานำข้อปฏิบัติเหล่านี้มาใช้ในองค์กรของเราเองด้วยเช่นกันเพื่อเป็นมาตรฐานในการคุ้มครองพนักงานของเรา
ลาคอสท์เรียกร้องให้ ผู้ผลิตทุกรายของเราทั้งหมดต่อต้านการใช้แรงงานทาสและป้องกันไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์


เรากำจัดระบบทาสและการค้ามนุษย์ให้ออกไปจากแหล่งผลิตวัตถุดิบของเราโดย

1. เราจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบภายนอกพิเศษ ให้ทำการตรวจสอบแหล่งผลิตวัตถุดิบ เพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นส่วนพันธมิตรและผู้ผลิตลาคอสท์ของเราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อตกลงสำหรับหุ้นส่วนและผู้ผลิต และทำตามกฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์

2. ให้ผู้ตรวจสอบทำการประเมินการดำเนินงานของแหล่งผลิตวัตถุดิบว่ามีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ข้อตกลง และกฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์หรือไม่

3. เรียกร้องให้มีการรับรองจากผู้ผลิตวัตถุดิบว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎเกณฑ์ของเรา และอยู่ภายใต้กฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ในประเทศผู้ผลิตนั้นๆตั้งอยู่

4. มีการปรับปรุงเพื่อรักษามาตรฐานกระบวนการทำงานต่าง ๆ รวมทั้งพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในด้านการต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์

5. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ซัพพลายเชนและเข้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้และตระหนักถึงการป้องกันการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์


GENDER PAY GAP IN UK

Gender pay reporting legislation requires employers with 250 or more employees to publish statutory calculations every year showing how large the pay gap is between their male and female employees. This involves carrying out six calculations that show the difference between the average earnings of men and women in our organisation. Gender pay gap reporting is a valuable tool for assessing levels of equality in the workplace, female and male participation, and how effectively talent is being maximised.

At LACOSTE we are committed to ensure that people are treated equally at work, across all levels and locations. This includes making sure they have the same opportunities for recognition, reward and career development.

Diversity and inclusion is paramount to our business to ensure our continued success. We must create a culture where people can be themselves at work, regardless of their gender or any other attribute or choice.

Download the LACOSTE UK Gender Pay Gap report 2017


ใส่ใจด้านการประหยัดพลังงานภายในบริเวณร้าน

ลาคอสท์มีหน้าร้านมากกว่า 1,200 แห่งทั่วโลก เราให้ความสำคัญและใส่ใจต่อการใช้พลังงาน ภายในร้าน จึงได้มีการศึกษาแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในร้าน เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดวิเคราะห์วงจรชีวิต LCA แล้วนำแนวคิดมาใช้ในการจัดแสงไฟและการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในร้าน

ลาคอสท์ลงนามเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ GLOBAL FASHION AGENDA 2020

ภายในปี 2020 ทีมงานออกแบบและทีมลาคอสท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมแนวคิดในเรื่องแฟชั่นกับสิ่งแวดล้อม


มูลนิธิลาคอสท์ได้จัดโครงการเรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเทนนิสและกอล์ฟให้กับเยาวชนที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก ในสถานที่ต่อไปนี้

 • Cityparks Tennis Cityparks Golf

 • Israël Tennis Center

 • Gol de letra

 • Apprentis d’auteuil
  Crocogolf
  Sport dans la ville

 • Academia dos champs

 • Birdies de Mogador

 • Centre de promotion du golf de Djerba

เรียนรู้เกี่ยวกับมูลนิธิลาคอสท์