เกี่ยวกับลาคอสท์ มูลนิธิลาคอสท์

© FBLC FONDATION - BANGKOK, THAÎLANDEE

มูลนิธิลาคอสท์

ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 ในนามของมูลนิธิของฝรั่งเศส มูลนิธิลาคอสท์ช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสฝึกฝนและได้เห็นค่านิยมของกีฬา โดยมีองค์กรต่าง ๆ อีกสิบห้าแห่งทั่วโลกเป็นแนวร่วมกับเรา

ทั้งในสนามกอล์ฟและในสนามเทนนิส

มูลนิธิลาคอสท์ได้พัฒนาโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนองค์กรไม่แสวงผลกำไรต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมเยาวชนและกีฬาในพื้นที่ห้าทวีป ซึ่งสถาบันต่าง ๆ เหล่านี้ได้มีส่วนช่วยเหลือให้กับแนวร่วมของเราที่ส่งเสริมกีฬากอล์ฟและเทนนิส

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิ

ให้กีฬาเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต

© CITYPARKS FOUNDATION - CENTRAL PARKS, USA

มิสเตอร์เรอเน่ ลาคอสท์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ลาคอสท์มักแสดงออกถึงความหลงใหลในกีฬาเสมอ เขาพยายามที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับเยาวชน และบ่อยครั้งที่เขาเป็นครูฝึกให้กับเยาวชนด้วยตัวเอง การก่อตั้งมูลนิธิลาคอสท์ในปี 2006 นั้นจึงนับเป็นการสานต่อปณิธานของผู้ก่อตั้ง


© ALEXIS DRLOFF - SAINT QUENTIN EN YVELINE GOLF CLUB, France

ความมั่นใจ ความยืนหยัด ความบากบั่น ความมีจุดยืน สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการค้นหาชีวิตตัวตนของแต่ละคน


2006

มูลนิธิลาคอสท์ถูกก่อตั้งขึ้น

เยาวชน 12,000 คน

มูลนิธิลาคอสท์สนับสนุนเยาวชนโดยเฉลี่ยจำนวน 12,000 คนทุกปี

40 พันธมิตร

เป็นเวลากว่า 10 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง มูลนิธิได้สนับสนุนองค์กรพันธมิตร 40 แห่งใน 22 ประเทศ

รายชื่อองค์กรพันธมิตร

 • Right to play

 • Cityparks Tennis
  Cityparks Golf

 • Gol de letra

 • Academia dos champs

 • Birdies de Mogador

 • Apprentis d’Auteuil
  Crocogolf
  L dans la ville
  Maia Autisme

 • Centre de promotion du golf de Djerba

 • Israël Tennis Center

 • Poussière de vie