เกี่ยวกับลาคอสท์ ทีมงาน

“สิ่งสำคัญคือการยึดมั่นใน FAIR PLAY”

เรายึดปรัชญาทางการกีฬาของมิสเตอร์เรอเน่ ลาคอสท์มาเป็นเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติของเรา ที่ลาคอสท์เรายึดมั่นในจริยธรรมและค่านิยมของเรา

จระเข้หนึ่งตัว จระเข้หลายตัว

ลาคอสท์มีความหลากหลายในความสามารถในหมู่พนักงาน (มากกว่า 40 สัญชาติ) พวกเรานับหมื่นคนทั่วโลกร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ ผลิตและจำหน่ายความสง่างาม ความมีอิสรภาพในการเคลื่อนไหวและความเป็นฝรั่งเศส

อัตราส่วนของจำนวนแรงงานในบริษัทปี 2015

67%
ผู้หญิง
33%
ผู้ชาย
อัตราส่วนจำนวนพนักงานระหว่างผู้ชายและผู้หญิง
61%
ฝ่ายจัด
จำหน่าย
34%
ฝ่ายผลิต
5%
ฝ่ายสำนักงานใหญ่
อัตราส่วนจำนวนแรงงานจำแนกตามแผนก
  • อเมริกา
  • ฝรั่งเศส
  • EMEA(ไม่รวมฝรั่งเศส)
  • เอเชีย

อัตราส่วนจำนวนแรงงานจำแนกตามภูมิภาคปี 2015 *

ศูนย์ฝึกอบรมลาคอสท์

ศูนย์ฝึกอบรมฝ่ายผลิตลาคอสท์

เดือนมกราคมปี 2017 ลาคอสท์ได้เปิดโรงเรียนแห่งหนึ่งขึ้นภายในฐานการผลิตแห่งเมืองทรัว ตั้งชื่อว่าศูนย์ฝึกอบรมฝ่ายผลิตลาคอสท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานหน้าใหม่จำนวน 100 คน (ใช้เวลาสรรหาบุคลากรนานกว่า 3 ปี) และเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของผู้ประสานงานดั้งเดิมอีกด้วย เมืองทรัวจะกลายเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ลาคอสท์

ศูนย์ฝึกอบรมค้าปลีกเพื่อบริการที่เป็นเลิศในร้านค้า

เปิดตัวในปี 2014 ศูนย์ฝึกอบรมค้าปลีกนี้ได้ทำการฝึกอบรมให้กับพนักงานขายมากกว่า 5000 คนซึ่งเป็นตัวแทนให้กับแบรนด์ลาคอสท์ ช่วยปลุกประสบการณ์ลาคอสท์ให้มีชีวิตขึ้นและส่งต่อให้ลูกค้าทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนจากโครงการที่พัฒนาขึ้นทางอี-เลิร์นนิ่งและมีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยเครือข่ายครูฝึกกว่า 50 ชีวิตทั่วโลก

ตั้งมั่นในคุณภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ลาคอสท์มีศูนย์การผลิตอยู่หลายแห่งทั่วโลกสำหรับสร้างสรรค์คอลเล็คชั่นคุณภาพอันเป็นที่น่าจดจำ ปัจจุบัน 15% ของคอลเล็คชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปยังคงผลิตที่ศูนย์การผลิตของลาคอสท์ เสื้อผ้าทุกชิ้นของลาคอสท์ล้วนผลิตจากโรงงานต่างๆ ซึ่งได้เลือกสรรค์ไว้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของลาคอสท์ในด้านคุณภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด

คุณภาพ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

ลาคอสท์เข้าร่วมในข้อตกลงโลกของสหประชาชาติ

นับตั้งแต่ปี 2012 ลาคอสท์ได้เข้าร่วมในข้อตกลงโลกภายใต้การควบคุมดูแลของสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนเคารพและปฏิบัติตามหลักการ 10 ประการซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการคอรัปชั่น

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของสหประชาชาติ

ลาคอสท์เป็นสมาชิกของ GSCP

เพราะความร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่มคือจุดแข็ง ลาคอสท์เลือกที่จะร่วมมือกับ the Global Social Compliance Programme (GSCP) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกที่มีความปรารถนาเดียวกันคือการคุ้มครองและสนับสนุนหลักจริยธรรมในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าและรองเท้า

เรียนรู้เกี่ยวกับ GSCP