นโยบายความเป็นส่วนตัว

สารบัญ รายละเอียด ปิด

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4. จดหมายข่าว

5. สิทธิของคุณ

6. ความปลอดภัยของข้อมูล

7. คุกกี้

8. สถานที่จัดเก็บและการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

9. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

10. การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

12. ติดต่อเรา

ลาคอสท์ประเทศไทยดำเนินการโดย บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ตั้ง 530 ซอย 58 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เราใส่ใจดูแลความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือ ลาคอสท์สโตร์ ของเราอย่างจริงจังและเป็นระบบ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นหลักเกณฑ์ที่เราใช้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อจากนี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราดำเนินการกับข้อมูลของคุณตามนโยบายของเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียด ปิด

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลทั้งหลายที่บ่งชี้ตัวตนของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลด้านการเงิน ชื่อที่ใช้ในการสมัคร รหัสและข้อมูลทั้งหลายที่บ่งชี้ตัวตนของคุณซึ่งคุณได้เปิดเผยต่อเราในทุกวาระ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียด ปิด

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:

 • คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา
 • คุณส่งข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม หรือส่งคำแนะนำต่าง ๆ มายังเรา หรือ
 • คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเราผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เรามีการใช้ “คุกกี้” ซึ่งได้อธิบายไว้ในข้อ 7 ด้านล่าง เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายการข้อ 3 ด้านล่าง เราจึงต้องแจ้งให้ทราบว่าหากคุณไม่ให้ข้อมูลแก่เรา เราจะไม่สามารถดำเนินการตามรายการเหล่านี้ได้

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียด ปิด

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับ:

 • ประมวลผลและแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อสอบถามของคุณที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเรา
 • สังเกตุการณ์ ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์และการใช้งานเว็บไซต์
 • วิเคราะห์พฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์หรือในลาคอสท์สโตร์ เพื่อที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการสำหรับคุณ
 • • ส่งข้อมูลโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้าและบริการใหม่หรือสินค้าที่มีอยู่แล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับแบรนด์ลาคอสท์ หรือข้อมูลความเคลื่อนไหวให้กับคุณ
 • ส่งข้อเสนอและบริการพิเศษให้กับคุณผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ บนหน้าเว็บไซต์หรือบริเวณลาคอสท์สโตร์

4. จดหมายข่าว รายละเอียด ปิด

คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ จากลาคอสท์สโตร์ และหรือจากพาร์ทเนอร์ของเรา

คุณสามารถที่จะแจ้งยกเลิกรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลาโดยการคลิกลิงค์ที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะด้านล่างของจดหมายข่าว หรือคุณสามารถติดต่อเราโดยตรงทาง หน้าเว็บ

5. สิทธิของคุณ รายละเอียด ปิด

คุณมีสิทธิ์ที่จะกำหนดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าชม แก้ไข ลบ หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณ หากต้องการแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในความดูแลของเราอีกต่อไป ซึ่งคุณเคยยินยอมให้เราใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (หรือคำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) คุณสามารถติดต่อเราเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ทาง หน้าเว็บ

6. ความปลอดภัยของข้อมูล รายละเอียด ปิด

เราใส่ใจด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างจริงจัง (รวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ภายในบริษัท) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในมาตรฐานระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีการตรวจวัดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายของข้อมูลหรือถูกใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และเราใช้กระบวนการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไว้ จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ที่ปลอดภัย เคร่งครัดและรัดกุม

เราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ท่านมั่นใจว่าบุคคลที่สามที่มีส่วนร่วมในการสร้างเว็บไซต์นี้ ยินยอมที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสนับสนุนเว็บไซต์และผู้ใช้งานเว็บไซต์ เราได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้าหน้าที่พนักงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลสินค้าและบริการสำหรับคุณ

อย่างไรก็ตามการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตยังไม่มีความปลอดภัยที่สมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณทำรายการใด ๆ หมายถึงคุณยินยอมรับความเสี่ยง เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

7. คุกกี้ รายละเอียด ปิด

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจทำการบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์เล็กที่เรียกว่า “คุกกี้” ลงบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแทปเล็ตของคุณ ซึ่งจะบันทึกไว้โดยบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้จะช่วยเหลือเราในหลายด้าน เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการจัดการเว็บไซต์หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของคุณ คุกกี้ช่วยให้เรารู้ว่ามีผู้เข้าชมเว็บเพจหรือการโฆษณาใดบ้าง เพื่อทราบความถี่ของการเข้าเยี่ยมชมเว็บเพจ เพื่อจดจำเนื้อหาที่คุณต้องการ และเพื่อที่จะแนะนำการใช้งานทั่วไปของเว็บไซต์

เราอาจใช้คุกกี้สามประเภทต่อไปนี้

 • คุกกี้เทคนิคซึ่งเกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ชนิดนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมทั้งเว็บไซต์ได้โดยฟังก์ชั่นที่มีอยู่ และช่วยจดจำการตั้งค่าของคุณ (เช่นตัวเลือกภาษา)
 • คุกกี้วิเคราะห์เว็บไซต์ คุกกี้ชนิดนี้ช่วยให้เราวัดจำนวนครั้งในการเข้าชมเว็บไซต์และการตอบสนองของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่เราจัดแสดง ช่วยเราในด้านการปรับปรุงเว็บไซต์
 • คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือคุกกี้สื่อโฆษณา คุกกี้ชนิดนี้ใช้เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่จะดึงความสนใจของคุณ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะพบเนื้อหาโฆษณา และเพื่อช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

บราวเซอร์ส่วนใหญ่ตอบรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ก็ไม่ใช่ข้อบังคับ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ต่อจากนี้หมายความว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ หากคุณต้องการที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ คุณต้องทำการตั้งค่าบราวเซอร์ แต่การปิดการใช้งานคุกกี้คุณจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ครบทุกฟังก์ชั่น คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการปิดการใช้งานคุกกี้สำหรับบราวเซอร์ต่าง ๆ ได้จากลิงค์ด้านล่าง (ลิงค์เหล่านี้เป็นเว็บไซต์ทางการของแต่ละบราวเซอร์ และไม่ได้ดำเนินการโดยลาคอสท์)

เราไม่มีการควบคุมการใช้งานคุกกี้โดยผ่านหน่วยงานอื่น ๆ

8. สถานที่จัดเก็บและการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียด ปิด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ที่ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เราดำเนินการทุกขั้นตอนตามความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามหลักนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

9. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียด ปิด

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจหรือข้อเรียกร้องด้านกฎหมาย โดยเราจะทำการเก็บรักษาและสำรองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบฐานข้อมูลของเรา

10. การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ รายละเอียด ปิด

เราอาจเสนอลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกแก่คุณ แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านั้น หากคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น เราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในส่วนนี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายต่าง ๆ ก่อนที่คุณจะกระทำการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์เหล่านั้น

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา รายละเอียด ปิด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายการป้องกันข้อมูลของเราตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้จะต้องมีการแก้ไขนโยบายการป้องกันข้อมูลของเราเอาไว้ที่นี่ด้วย

12. ติดต่อเรา รายละเอียด ปิด

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา กรุณาติดต่อแจ้งข้อมูลกับเราได้ที่ หน้าเว็บ

คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00-17.00 น. ปิดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

อีเมล:
service@lacoste.co.th

เฟสบุ๊ค:
lacostethailand

ติดต่อ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยจะช่วยคุณตอบคำข้อสงสัยที่เรามักถูกถาม

คำถามที่พบบ่อย